Wat u moet weten

Het kopen of verkopen van een huis is een traject waarmee veel mensen weinig ervaring hebben. Dat is logisch. Een woning kopen of verkopen, doet u maar één of hoogstens een paar keer in uw leven. Wij zetten graag de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje.

Wettelijke bedenktijd

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Schriftelijkheidsvereiste

Sinds 2003 is een koopovereenkomst tussen een verkoper en een particuliere koper (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) betreffende een tot bewoning bestemde onroerende zaak nietig als deze overeenkomst niet schriftelijk is aangegaan.

Ontbindende voorwaarden

Een koop kan tot stand komen onder voorbehoud van ontbindende voorwaarden. Dat wil zeggen dat de koop tot stand komt en kan ontbonden worden als aantoonbaar aan bepaalde voorwaarden niet is of kon worden voldaan. Gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn het voorbehoud van verkrijging financiering of het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek van de gekochte woning.

Waarborgsom/bankgarantie

Bij alle woningen die door Steendijk Makelaars verkocht worden, zal een waarborgsom of bankgarantie gevraagd worden, ter grootte van 10% van de koopsom, die door de koper van de onroerende zaak voldaan dient te worden op een derdenrekening van de behandelend notaris.

Ouderdomsclausule

Voor oudere woningen kan de makelaar besluiten een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Vraag de verkopende makelaar altijd deze ouderdomsclausule goed uit te leggen als u zelf niet exact weet wat dit inhoudt.

Asbestclausule

De makelaar kan namens de verkopende partij een asbestclausule toevoegen aan de koopovereenkomst. Hierin wordt de verkoper gevrijwaard van eventuele aanwezigheid van asbest in het gekochte. Wanneer een verkoper op de hoogte is, of had kunnen zijn, van de aanwezigheid van asbest dient hij dat zeker te melden. Een kopende partij heeft onderzoeksplicht waarin hij ook een inspanningsverplichting heeft onderzoek te doen naar de staat van het verkochte.

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht houdt in dat de koper zowel de bouwkundige als de juridische staat van een woning moet onderzoeken. Onderzoek naar de juridische staat is bijvoorbeeld een check van het bestemmingsplan.

Notariskeuze

De koper betaalt de notaris en is dan ook vrij om te kiezen bij welke notaris hij/zij de eigendomsoverdracht wil laten plaatvinden. Wanneer een koper kiest voor een notaris die verder dan 15 km (straal) van het gekochte object ligt, dient de koper dit tijdens de onderhandelingen duidelijk aan te geven.